Loutna s dvojitou hlavicí, Raphael Messt, Füssen

#28

12-ti sborová loutna v altové velikosti. Tento typ nástroje  byl rozšířen v letech  ca.1620 - 1680, dochoval se však pouze ve dvou exemplářích. Messtův model je poměrně malý a hodí se proto výborně i pro běžný typ loutny v ladění in A s menzurou kolem 50 cm(#28 a).

menzura:  49,9 / 54,2 / 58,7 / 63,7 / 70,4

korpus: 26,3 x 35 x 12, 8 cm    23 pásků