Loutna a její proměny ve třech staletích (1500 – 1800)

Tato práce vychází ze článku „Renesanční a barokní loutna a její proměny“, který byl na pokračování otištěn v brněnském časopise Opus Musicum v roce 1993. Jednalo se o kompilát z různých  článků, které vycházely v odborných časopisech v západní Evropě a  USA  v 70. a 80. letech 20. století. Až v této době byla totiž evropská loutna poprvé důsledněji organologicky zkoumána. Článek reagoval na nedostatek základních informací o loutnových nástrojích v českém jazyce, který  u nás byl i mezi odbornou veřejností. Dodnes se však na mne obracejí loutnisté, zvláště začátečníci, s dotazy na toto téma.

Od té doby se v oblasti zkoumání loutny událo mnoho nového, takže jsem musel některé poznatky přehodnotit, jiné doplnit. Zdá se mi také vhodné využít počítačové techniky a  možností Internetu a článek průběžně aktualizovat i do budoucna.

Stáhnout článek ve formátu PDF

Last Update 24. 1. 2008