Vizitka aneb co jsem zač...
1957 narozen
1972-1976 studium SPŠ výroby hudebních nástrojů v Kraslicích
1976-1979 pracuji v závodě Cremona v Lubech u Chebu
1980-1994 konzervátorem Karlovarského muzea
od 1994 loutnařem

Stavbou loutny se zabývám již od dob studia na střední škole. První nástroj jsem postavil v roce 1984. Zkušenosti jsem získával nejprve v dílně u mistra kytaráře Josefa Kubly, velmi významným  byl pro mne v roce 1992 studijní pobyt u loutnaře Güntera Marka v Utrechtu. V roce 1993 jsem absolvoval letní kurs stavby loutny,který vedl anglický loutnař  David van Edwards.

Vedle stavby nástrojů se též zabývám studiem historie loutny a  výzkumem dochovaných nástrojů  ve sbírkách Českého muzea hudby.