Loutna, model Vvendelio Venere, Padua 1582

#3

Loutna základní velikosti. Větší korpus této loutny ve spojení s větší menzurou dává plnější a výraznější tón  a umožňuje její užití i pro desetisborové nástroje. Tento model se též se osvědčil jako arciloutna pro menzury  65 - 67 cm..

menzura:  66,5 cm

korpus: 33 x 48 x 16 cm, 13 pásků