Loutna, vlastní model 2005

#32

Častým požadavkem loutnistů je nástroj s menzurou 63 cm. Protože loutna s touto menzurou se mezi reprezentativními originály nevyskytuje, odvodil jsem svůj vlastní model, který vychází z korpusu přestavěné loutny pocházejícího z doby kol. 1600, dnes uloženého v pražském muzeu. Lze použít pro 7 až 10 sborů.

menzura: 63 - 64 cm

korpus: 30,4 x 44,5 x 14,5 cm